Top 22239 công ty, doanh nghiệp tại Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT PHÚ THỊNH

Mã số thuế: 0316703584

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 02/02/2021

Người đại diện: Hồ Hoàng Thịnh

Địa chỉ: 18 Ụ Ghe- Khu phố 2- Phường Tam Phú- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚ HOÀNG MY

Mã số thuế: 0316660933

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 04/01/2021

Người đại diện: Lê Xuân Đồng

Địa chỉ: số 7/16/3 Lý Tế Xuyên- Phường Linh Đông- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG NAM GROUP

Mã số thuế: 0316655669

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 04/01/2021

Người đại diện: Đào Thị Thanh Nga

Địa chỉ: 800 Phạm Văn Đồng- Phường Hiệp Bình Chánh- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚ HOÀNG MY

Mã số thuế: 0316660933

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 04/01/2021

Người đại diện: Lê Xuân Đồng

Địa chỉ: số 7/16/3 Lý Tế Xuyên- Phường Linh Đông- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH FULL HOUSE T&T

Mã số thuế: 0316666847

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 03/01/2021

Người đại diện: Lê Hoàng Thương

Địa chỉ: 10/23/2 Đường Số 4- Phường Trường Thọ- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH AN PHÁT DOOR AND FURNITURE

Mã số thuế: 0316662144

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 03/01/2021

Người đại diện: Nguyễn Văn Song

Địa chỉ: Số 3 đường số 1- khu nhà ở Savico- Phường Tam Bình- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGHĨA TÚC

Mã số thuế: 0316663148

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 28/12/2020

Người đại diện: Bùi Thế Anh

Địa chỉ: Số 21 Đường số 7- Khu phố 2- Phường Linh Trung- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGHĨA TÚC

Mã số thuế: 0316663148

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 28/12/2020

Người đại diện: Bùi Thế Anh

Địa chỉ: Số 21 Đường số 7- Khu phố 2- Phường Linh Trung- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGHĨA TÚC

Mã số thuế: 0316663148

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 28/12/2020

Người đại diện: Bùi Thế Anh

Địa chỉ: Số 21 Đường số 7- Khu phố 2- Phường Linh Trung- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGHĨA TÚC

Mã số thuế: 0316663148

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 28/12/2020

Người đại diện: Bùi Thế Anh

Địa chỉ: Số 21 Đường số 7- Khu phố 2- Phường Linh Trung- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGHĨA TÚC

Mã số thuế: 0316663148

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 28/12/2020

Người đại diện: Bùi Thế Anh

Địa chỉ: Số 21 Đường số 7- Khu phố 2- Phường Linh Trung- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM BÌNH PHÁT

Mã số thuế: 0316659303

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 28/12/2020

Người đại diện: Hoàng Thị Bình

Địa chỉ: Số 5- Đường Phú Châu- Khu Phố 5- Phường Tam Phú- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM BÌNH PHÁT

Mã số thuế: 0316659303

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 28/12/2020

Người đại diện: Hoàng Thị Bình

Địa chỉ: Số 5- Đường Phú Châu- Khu Phố 5- Phường Tam Phú- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM BÌNH PHÁT

Mã số thuế: 0316659303

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 28/12/2020

Người đại diện: Hoàng Thị Bình

Địa chỉ: Số 5- Đường Phú Châu- Khu Phố 5- Phường Tam Phú- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM BÌNH PHÁT

Mã số thuế: 0316659303

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 28/12/2020

Người đại diện: Hoàng Thị Bình

Địa chỉ: Số 5- Đường Phú Châu- Khu Phố 5- Phường Tam Phú- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM BÌNH PHÁT

Mã số thuế: 0316659303

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 28/12/2020

Người đại diện: Hoàng Thị Bình

Địa chỉ: Số 5- Đường Phú Châu- Khu Phố 5- Phường Tam Phú- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO HP

Mã số thuế: 0316663525

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 28/12/2020

Người đại diện: Nguyễn Minh Mẫn

Địa chỉ: 117 Dân Chủ- Phường Bình Thọ- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO HP

Mã số thuế: 0316663525

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 28/12/2020

Người đại diện: Nguyễn Minh Mẫn

Địa chỉ: 117 Dân Chủ- Phường Bình Thọ- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO HP

Mã số thuế: 0316663525

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 28/12/2020

Người đại diện: Nguyễn Minh Mẫn

Địa chỉ: 117 Dân Chủ- Phường Bình Thọ- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO HP

Mã số thuế: 0316663525

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 28/12/2020

Người đại diện: Nguyễn Minh Mẫn

Địa chỉ: 117 Dân Chủ- Phường Bình Thọ- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh