Top 31462 công ty, doanh nghiệp tại Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH FINTECH TRUNG LỘ

Mã số thuế: 0315785785

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/07/2019

Người đại diện: Nguyễn Xuân Thái

Địa chỉ: 80 Thông Tây Hội- Phường 10- Quận Gò Vấp- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH FINTECH TRUNG LỘ

Mã số thuế: 0315785785

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/07/2019

Người đại diện: Nguyễn Xuân Thái

Địa chỉ: 80 Thông Tây Hội- Phường 10- Quận Gò Vấp- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH FINTECH TÍN ĐẠT

Mã số thuế: 0315782819

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/07/2019

Người đại diện: Nguyễn Minh Thọ

Địa chỉ: 405/46/24 Thống Nhất- Phường 11- Quận Gò Vấp- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY MẶC HỒNG SANG

Mã số thuế: 0315785270

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/07/2019

Người đại diện: Chế Hồng Sang

Địa chỉ: 1411/16 Phan Văn Trị- Phường 10- Quận Gò Vấp- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH FINTECH TRUNG LỘ

Mã số thuế: 0315785785

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/07/2019

Người đại diện: Nguyễn Xuân Thái

Địa chỉ: 80 Thông Tây Hội- Phường 10- Quận Gò Vấp- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH FINTECH TRUNG LỘ

Mã số thuế: 0315785785

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/07/2019

Người đại diện: Nguyễn Xuân Thái

Địa chỉ: 80 Thông Tây Hội- Phường 10- Quận Gò Vấp- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH FINTECH TÍN ĐẠT

Mã số thuế: 0315782819

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/07/2019

Người đại diện: Nguyễn Minh Thọ

Địa chỉ: 405/46/24 Thống Nhất- Phường 11- Quận Gò Vấp- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 0315781798

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/07/2019

Người đại diện: Nguyễn Xuân Hòa

Địa chỉ: 81/6/2 Huỳnh Văn Nghệ- Phường 12- Quận Gò Vấp- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH FINTECH TÍN ĐẠT

Mã số thuế: 0315782819

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/07/2019

Người đại diện: Nguyễn Minh Thọ

Địa chỉ: 405/46/24 Thống Nhất- Phường 11- Quận Gò Vấp- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH FINTECH TÍN ĐẠT

Mã số thuế: 0315782819

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/07/2019

Người đại diện: Nguyễn Minh Thọ

Địa chỉ: 405/46/24 Thống Nhất- Phường 11- Quận Gò Vấp- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 0315781798

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/07/2019

Người đại diện: Nguyễn Xuân Hòa

Địa chỉ: 81/6/2 Huỳnh Văn Nghệ- Phường 12- Quận Gò Vấp- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 0315781798

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/07/2019

Người đại diện: Nguyễn Xuân Hòa

Địa chỉ: 81/6/2 Huỳnh Văn Nghệ- Phường 12- Quận Gò Vấp- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 0315781798

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/07/2019

Người đại diện: Nguyễn Xuân Hòa

Địa chỉ: 81/6/2 Huỳnh Văn Nghệ- Phường 12- Quận Gò Vấp- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CAPEL

Mã số thuế: 0315785993

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/07/2019

Người đại diện: Lã Quốc Trưởng

Địa chỉ: 564/2 Phạm Văn Chiêu- Phường 16- Quận Gò Vấp- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CAPEL

Mã số thuế: 0315785993

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/07/2019

Người đại diện: Lã Quốc Trưởng

Địa chỉ: 564/2 Phạm Văn Chiêu- Phường 16- Quận Gò Vấp- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CAPEL

Mã số thuế: 0315785993

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/07/2019

Người đại diện: Lã Quốc Trưởng

Địa chỉ: 564/2 Phạm Văn Chiêu- Phường 16- Quận Gò Vấp- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CAPEL

Mã số thuế: 0315785993

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/07/2019

Người đại diện: Lã Quốc Trưởng

Địa chỉ: 564/2 Phạm Văn Chiêu- Phường 16- Quận Gò Vấp- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH FINTECH TRUNG LỘ

Mã số thuế: 0315785785

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/07/2019

Người đại diện: Nguyễn Xuân Thái

Địa chỉ: 80 Thông Tây Hội- Phường 10- Quận Gò Vấp- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH FINTECH TRUNG LỘ

Mã số thuế: 0315785785

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/07/2019

Người đại diện: Nguyễn Xuân Thái

Địa chỉ: 80 Thông Tây Hội- Phường 10- Quận Gò Vấp- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH FINTECH TRUNG LỘ

Mã số thuế: 0315785785

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/07/2019

Người đại diện: Nguyễn Xuân Thái

Địa chỉ: 80 Thông Tây Hội- Phường 10- Quận Gò Vấp- Thành phố Hồ Chí Minh