Top 29580 công ty, doanh nghiệp tại Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH VIETNAM SUNPATHIE IMPORT & EXPORT

Mã số thuế: 0315785834

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/07/2019

Người đại diện: Huang, Wu-ting

Địa chỉ: Số 83 Đường 1A- Phường Bình Trị Đông B- Quận Bình Tân- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH VIETNAM SUNPATHIE IMPORT & EXPORT

Mã số thuế: 0315785834

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/07/2019

Người đại diện: Huang, Wu-ting

Địa chỉ: Số 83 Đường 1A- Phường Bình Trị Đông B- Quận Bình Tân- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH VIETNAM SUNPATHIE IMPORT & EXPORT

Mã số thuế: 0315785834

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/07/2019

Người đại diện: Huang, Wu-ting

Địa chỉ: Số 83 Đường 1A- Phường Bình Trị Đông B- Quận Bình Tân- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH VIETNAM SUNPATHIE IMPORT & EXPORT

Mã số thuế: 0315785834

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/07/2019

Người đại diện: Huang, Wu-ting

Địa chỉ: Số 83 Đường 1A- Phường Bình Trị Đông B- Quận Bình Tân- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MCM INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0315785577

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/07/2019

Người đại diện: Lý Gia Minh

Địa chỉ: 177A An Dương Vương- Khu phố 4- Phường An Lạc- Quận Bình Tân- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH VIETNAM SUNPATHIE IMPORT & EXPORT

Mã số thuế: 0315785834

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/07/2019

Người đại diện: Huang, Wu-ting

Địa chỉ: Số 83 Đường 1A- Phường Bình Trị Đông B- Quận Bình Tân- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH VIETNAM SUNPATHIE IMPORT & EXPORT

Mã số thuế: 0315785834

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/07/2019

Người đại diện: Huang, Wu-ting

Địa chỉ: Số 83 Đường 1A- Phường Bình Trị Đông B- Quận Bình Tân- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH VIETNAM SUNPATHIE IMPORT & EXPORT

Mã số thuế: 0315785834

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/07/2019

Người đại diện: Huang, Wu-ting

Địa chỉ: Số 83 Đường 1A- Phường Bình Trị Đông B- Quận Bình Tân- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH VIETNAM SUNPATHIE IMPORT & EXPORT

Mã số thuế: 0315785834

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/07/2019

Người đại diện: Huang, Wu-ting

Địa chỉ: Số 83 Đường 1A- Phường Bình Trị Đông B- Quận Bình Tân- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SHIRUKU VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315782047

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 09/07/2019

Người đại diện: Hà Thị Trà My

Địa chỉ: 11/3 Đường số 5D- Phường Bình Hưng Hòa A- Quận Bình Tân- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SHIRUKU VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315782047

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 09/07/2019

Người đại diện: Hà Thị Trà My

Địa chỉ: 11/3 Đường số 5D- Phường Bình Hưng Hòa A- Quận Bình Tân- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI CHUYỂN NHÀ KHÔI KHANG

Mã số thuế: 0315779460

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 08/07/2019

Người đại diện: Nguyễn Ngọc Tú

Địa chỉ: 623 Tân Kỳ Tân Quý- Phường Bình Hưng Hòa A- Quận Bình Tân- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ BÁCH TÙNG

Mã số thuế: 0315776614

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 05/07/2019

Người đại diện: Đàm Ngọc Thanh Bình

Địa chỉ: 257/14 Lê Đình Cẩn- Khu Phố 5- Phường Tân Tạo- Quận Bình Tân- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ BÁCH TÙNG

Mã số thuế: 0315776614

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 05/07/2019

Người đại diện: Đàm Ngọc Thanh Bình

Địa chỉ: 257/14 Lê Đình Cẩn- Khu Phố 5- Phường Tân Tạo- Quận Bình Tân- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ BÁCH TÙNG

Mã số thuế: 0315776614

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 05/07/2019

Người đại diện: Đàm Ngọc Thanh Bình

Địa chỉ: 257/14 Lê Đình Cẩn- Khu Phố 5- Phường Tân Tạo- Quận Bình Tân- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ BÁCH TÙNG

Mã số thuế: 0315776614

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 05/07/2019

Người đại diện: Đàm Ngọc Thanh Bình

Địa chỉ: 257/14 Lê Đình Cẩn- Khu Phố 5- Phường Tân Tạo- Quận Bình Tân- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH ĐIỆN KHÍ HOA THÁI

Mã số thuế: 0315772641

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 04/07/2019

Người đại diện: Nguyễn Khánh Tường

Địa chỉ: Số 102 Đường 49- Phường Tân Tạo- Quận Bình Tân- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH ĐIỆN KHÍ HOA THÁI

Mã số thuế: 0315772641

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 04/07/2019

Người đại diện: Nguyễn Khánh Tường

Địa chỉ: Số 102 Đường 49- Phường Tân Tạo- Quận Bình Tân- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH ĐIỆN KHÍ HOA THÁI

Mã số thuế: 0315772641

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 04/07/2019

Người đại diện: Nguyễn Khánh Tường

Địa chỉ: Số 102 Đường 49- Phường Tân Tạo- Quận Bình Tân- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH KHĂN ƯỚT TOÀN PHÁT

Mã số thuế: 0315762650

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 30/06/2019

Người đại diện: Phan Hồng Yến

Địa chỉ: 22/27 Đường Số 4- Khu Phố 6- Phường Bình Hưng Hòa- Quận Bình Tân- Thành phố Hồ Chí Minh