Top 14508 công ty, doanh nghiệp tại Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHÀ ĐẸP Q9

Mã số thuế: 0316642652

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 14/01/2021

Người đại diện: Nguyễn Vũ Hoàng Sơn

Địa chỉ: 143/33 Võ Văn Hát - Phường Long Trường- Quận 9- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ SẠCH MỘC CHÂU

Mã số thuế: 0316663638

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/01/2021

Người đại diện: Lê Thị Lộc

Địa chỉ: 9/12 Đường 2- Khu phố Phước Hiệp- Phường Trường Thạnh- Quận 9- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT FOOD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316670593

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/01/2021

Người đại diện: Nguyễn Thành Đạt

Địa chỉ: 1/8 Đường 385- Phường Tăng Nhơn Phú A- Quận 9- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ SẠCH MỘC CHÂU

Mã số thuế: 0316663638

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/01/2021

Người đại diện: Lê Thị Lộc

Địa chỉ: 9/12 Đường 2- Khu phố Phước Hiệp- Phường Trường Thạnh- Quận 9- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ SẠCH MỘC CHÂU

Mã số thuế: 0316663638

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/01/2021

Người đại diện: Lê Thị Lộc

Địa chỉ: 9/12 Đường 2- Khu phố Phước Hiệp- Phường Trường Thạnh- Quận 9- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT FOOD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316670593

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/01/2021

Người đại diện: Nguyễn Thành Đạt

Địa chỉ: 1/8 Đường 385- Phường Tăng Nhơn Phú A- Quận 9- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ SẠCH MỘC CHÂU

Mã số thuế: 0316663638

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/01/2021

Người đại diện: Lê Thị Lộc

Địa chỉ: 9/12 Đường 2- Khu phố Phước Hiệp- Phường Trường Thạnh- Quận 9- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT FOOD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316670593

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/01/2021

Người đại diện: Nguyễn Thành Đạt

Địa chỉ: 1/8 Đường 385- Phường Tăng Nhơn Phú A- Quận 9- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NHƯ Ý

Mã số thuế: 0316665924

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 04/01/2021

Người đại diện: Đinh Thị Thơm

Địa chỉ: 22/14 Đường 339- Khu Phố 5- Phường Phước Long B- Quận 9- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NHƯ Ý

Mã số thuế: 0316665924

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 04/01/2021

Người đại diện: Đinh Thị Thơm

Địa chỉ: 22/14 Đường 339- Khu Phố 5- Phường Phước Long B- Quận 9- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT - SING AGRITECH

Mã số thuế: 0316657578

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 03/01/2021

Người đại diện: Phạm Bình Phương

Địa chỉ: 5/19B Đường số 210- Khu phố 5- Phường Tăng Nhơn Phú A- Quận 9- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN KHÁNH

Mã số thuế: 0316660299

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 27/12/2020

Người đại diện: Nguyễn Thị Đào

Địa chỉ: Số 21 Đường 102- Phường Tăng Nhơn Phú A- Quận 9- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN KHÁNH

Mã số thuế: 0316660299

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 27/12/2020

Người đại diện: Nguyễn Thị Đào

Địa chỉ: Số 21 Đường 102- Phường Tăng Nhơn Phú A- Quận 9- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO - SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HOÀNG TÂM

Mã số thuế: 0316657930

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 24/12/2020

Người đại diện: Nguyễn Văn Thủy

Địa chỉ: 320/7 Võ Văn Hát- Phường Long Trường- Quận 9- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH PHẠM PHÚC UY PHONG

Mã số thuế: 0316657338

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 24/12/2020

Người đại diện: Phạm Văn Quang

Địa chỉ: 15/4 Đường 98 - Kp6- Phường Phước Long A- Quận 9- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH PHẠM PHÚC UY PHONG

Mã số thuế: 0316657338

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 24/12/2020

Người đại diện: Phạm Văn Quang

Địa chỉ: 15/4 Đường 98 - Kp6- Phường Phước Long A- Quận 9- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO - SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HOÀNG TÂM

Mã số thuế: 0316657930

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 24/12/2020

Người đại diện: Nguyễn Văn Thủy

Địa chỉ: 320/7 Võ Văn Hát- Phường Long Trường- Quận 9- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH PHẠM PHÚC UY PHONG

Mã số thuế: 0316657338

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 24/12/2020

Người đại diện: Phạm Văn Quang

Địa chỉ: 15/4 Đường 98 - Kp6- Phường Phước Long A- Quận 9- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO - SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HOÀNG TÂM

Mã số thuế: 0316657930

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 24/12/2020

Người đại diện: Nguyễn Văn Thủy

Địa chỉ: 320/7 Võ Văn Hát- Phường Long Trường- Quận 9- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH PHẠM PHÚC UY PHONG

Mã số thuế: 0316657338

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 24/12/2020

Người đại diện: Phạm Văn Quang

Địa chỉ: 15/4 Đường 98 - Kp6- Phường Phước Long A- Quận 9- Thành phố Hồ Chí Minh