Top 7786 công ty, doanh nghiệp tại Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH RU DESIGN & BUILD

Mã số thuế: 0316787859

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 02/04/2021

Người đại diện: Trần Công Đến

Địa chỉ: 42/42 Hoàng Diệu- Phường 12- Quận 4- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH RU DESIGN & BUILD

Mã số thuế: 0316787859

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 02/04/2021

Người đại diện: Trần Công Đến

Địa chỉ: 42/42 Hoàng Diệu- Phường 12- Quận 4- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MAKERS COLLAB

Mã số thuế: 0316783371

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 31/03/2021

Người đại diện: Nguyễn Thị Hoàng Ngân

Địa chỉ: B.6.19 Lô B- Tầng 6- Tòa nhà Masteri Millennium- Số 132 Bến Vân Đồn- - Phường 06- Quận 4- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC EURO COOPERATION

Mã số thuế: 0316774419

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 28/03/2021

Người đại diện: Vũ Thị Hồng Nhung

Địa chỉ: Số 62 đường Nguyễn Trường Tộ- Phường 12- Quận 4- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG ẨM THỰC GIA ĐÌNH TƯ LÚA

Mã số thuế: 0316774289

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 28/03/2021

Người đại diện: Phạm Hồng Thu

Địa chỉ: 162 Bến Vân Đồn- Phường 06- Quận 4- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP THIÊN LONG

Mã số thuế: 0316773750

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 26/03/2021

Người đại diện: Nguyễn Tấn Long

Địa chỉ: 11 Đoàn Văn Bơ- Phường 12- Quận 4- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP THIÊN LONG

Mã số thuế: 0316773750

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 26/03/2021

Người đại diện: Nguyễn Tấn Long

Địa chỉ: 11 Đoàn Văn Bơ- Phường 12- Quận 4- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN NIỀM TIN LỚN

Mã số thuế: 0316774088

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 26/03/2021

Người đại diện: Hà Ngọc Nhật

Địa chỉ: 11 Đoàn Văn Bơ- Phường 12- Quận 4- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN UNITO

Mã số thuế: 0316773817

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 26/03/2021

Người đại diện: Nguyễn Hoàng Vũ

Địa chỉ: Số 185 Đỗ Pháp Thuận- Phường An Phú- Thành phố Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP THIÊN LONG

Mã số thuế: 0316773750

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 26/03/2021

Người đại diện: Nguyễn Tấn Long

Địa chỉ: 11 Đoàn Văn Bơ- Phường 12- Quận 4- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP THIÊN LONG

Mã số thuế: 0316773750

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 26/03/2021

Người đại diện: Nguyễn Tấn Long

Địa chỉ: 11 Đoàn Văn Bơ- Phường 12- Quận 4- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN UNITO

Mã số thuế: 0316773817

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 26/03/2021

Người đại diện: Nguyễn Hoàng Vũ

Địa chỉ: Số 185 Đỗ Pháp Thuận- Phường An Phú- Thành phố Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN NIỀM TIN LỚN

Mã số thuế: 0316774088

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 26/03/2021

Người đại diện: Hà Ngọc Nhật

Địa chỉ: 11 Đoàn Văn Bơ- Phường 12- Quận 4- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN NIỀM TIN LỚN

Mã số thuế: 0316774088

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 26/03/2021

Người đại diện: Hà Ngọc Nhật

Địa chỉ: 11 Đoàn Văn Bơ- Phường 12- Quận 4- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN UNITO

Mã số thuế: 0316773817

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 26/03/2021

Người đại diện: Nguyễn Hoàng Vũ

Địa chỉ: Số 185 Đỗ Pháp Thuận- Phường An Phú- Thành phố Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP VẠN PHÁT ĐẠT

Mã số thuế: 0316771866

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 25/03/2021

Người đại diện: Hà Ngọc Nhật

Địa chỉ: 11 Đoàn Văn Bơ- Phường 12- Quận 4- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP VẠN PHÁT ĐẠT

Mã số thuế: 0316771866

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 25/03/2021

Người đại diện: Hà Ngọc Nhật

Địa chỉ: 11 Đoàn Văn Bơ- Phường 12- Quận 4- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP VẠN PHÁT ĐẠT

Mã số thuế: 0316771866

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 25/03/2021

Người đại diện: Hà Ngọc Nhật

Địa chỉ: 11 Đoàn Văn Bơ- Phường 12- Quận 4- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP VẠN PHÁT ĐẠT

Mã số thuế: 0316771866

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 25/03/2021

Người đại diện: Hà Ngọc Nhật

Địa chỉ: 11 Đoàn Văn Bơ- Phường 12- Quận 4- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP VẠN PHÁT ĐẠT

Mã số thuế: 0316771866

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 25/03/2021

Người đại diện: Hà Ngọc Nhật

Địa chỉ: 11 Đoàn Văn Bơ- Phường 12- Quận 4- Thành phố Hồ Chí Minh