Top 23817 công ty, doanh nghiệp tại Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BIG LAND BANK

Mã số thuế: 0316045977

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 28/11/2019

Người đại diện: Dương Đức Huy

Địa chỉ: Lầu 3- số 117 Nguyễn Đình Chiểu- Phường 06- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN WIKIFI

Mã số thuế: 0316038994

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 28/11/2019

Người đại diện: Phạm Minh Trang

Địa chỉ: Tầng 14- Tòa Nhà HM Town- 412 Nguyễn Thị Minh Khai- Phường 05- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH VIETNAMESE NATURAL SWEETS FACTORY

Mã số thuế: 0316042750

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 28/11/2019

Người đại diện: Trần Thị Hiền

Địa chỉ: 89/5 Vườn Chuối- Phường 04- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DỊCH VỤ GIA PHÚ

Mã số thuế: 0316045092

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 28/11/2019

Người đại diện: Nguyễn Phú Giàu

Địa chỉ: Tầng 14- Tòa Nhà HM Town- 412 Nguyễn Thị Minh Khai- Phường 05- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VAF TÙNG BÁCH

Mã số thuế: 0316043049

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 28/11/2019

Người đại diện: Nguyễn Phan Mạnh Duy

Địa chỉ: 611 Hoàng Sa- Phường 07- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH CUNG CẤP VÀ XÂY LẮP ĐIỆN MIỀN NAM

Mã số thuế: 0316038754

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 27/11/2019

Người đại diện: Phạm Thị Ngọc Hà

Địa chỉ: 80/17 Lý Thái Tổ- Phường 02- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH GOLDEN FALCON

Mã số thuế: 0316037253

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 25/11/2019

Người đại diện: Võ Thị Hương Thư

Địa chỉ: 13C Nguyễn Văn Mai- Phường 08- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ HỮU LAND

Mã số thuế: 0316039934

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 25/11/2019

Người đại diện: Nguyễn Thị Như Loan

Địa chỉ: 26 Trần Quốc Thảo- Phường 06- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TANIKAWA

Mã số thuế: 0316033749

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 24/11/2019

Người đại diện: Xu Jia

Địa chỉ: Tầng 1- 53 - 55 Bà Huyện Thanh Quan- Phường 06- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH FOREX

Mã số thuế: 0316029950

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 19/11/2019

Người đại diện: Vỏ Thanh Tùng

Địa chỉ: 429/6 Lê Văn Sỹ- Phường 12- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH FOREX

Mã số thuế: 0316029950

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 19/11/2019

Người đại diện: Vỏ Thanh Tùng

Địa chỉ: 429/6 Lê Văn Sỹ- Phường 12- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH FOREX

Mã số thuế: 0316029950

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 19/11/2019

Người đại diện: Vỏ Thanh Tùng

Địa chỉ: 429/6 Lê Văn Sỹ- Phường 12- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH FOREX

Mã số thuế: 0316029950

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 19/11/2019

Người đại diện: Vỏ Thanh Tùng

Địa chỉ: 429/6 Lê Văn Sỹ- Phường 12- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH FOREX

Mã số thuế: 0316029950

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 19/11/2019

Người đại diện: Vỏ Thanh Tùng

Địa chỉ: 429/6 Lê Văn Sỹ- Phường 12- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH FOREX

Mã số thuế: 0316029950

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 19/11/2019

Người đại diện: Vỏ Thanh Tùng

Địa chỉ: 429/6 Lê Văn Sỹ- Phường 12- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH FOREX

Mã số thuế: 0316029950

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 19/11/2019

Người đại diện: Vỏ Thanh Tùng

Địa chỉ: 429/6 Lê Văn Sỹ- Phường 12- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH FOREX

Mã số thuế: 0316029950

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 19/11/2019

Người đại diện: Vỏ Thanh Tùng

Địa chỉ: 429/6 Lê Văn Sỹ- Phường 12- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH FOREX

Mã số thuế: 0316029950

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 19/11/2019

Người đại diện: Vỏ Thanh Tùng

Địa chỉ: 429/6 Lê Văn Sỹ- Phường 12- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH FOREX

Mã số thuế: 0316029950

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 19/11/2019

Người đại diện: Vỏ Thanh Tùng

Địa chỉ: 429/6 Lê Văn Sỹ- Phường 12- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NESCIN

Mã số thuế: 0316019670

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 14/11/2019

Người đại diện: Nguyễn Hiển Duy

Địa chỉ: 664/69 Nguyễn Đình Chiểu- Phường 03- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh