Top 24295 công ty, doanh nghiệp tại Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH PDIGI INHOUSE AGENCY

Mã số thuế: 0316512043

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 29/09/2020

Người đại diện: Trần Quốc Bình

Địa chỉ: Tầng 14- Tòa Nhà HM Town- 412 Nguyễn Thị Minh Khai- Phường 05- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH PDIGI INHOUSE AGENCY

Mã số thuế: 0316512043

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 29/09/2020

Người đại diện: Trần Quốc Bình

Địa chỉ: Tầng 14- Tòa Nhà HM Town- 412 Nguyễn Thị Minh Khai- Phường 05- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH IOI

Mã số thuế: 0316503585

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 23/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Long Hưng

Địa chỉ: Số 25- Đường số 2- Cư xá Đô Thành- Phường 04- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH IOI

Mã số thuế: 0316503585

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 23/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Long Hưng

Địa chỉ: Số 25- Đường số 2- Cư xá Đô Thành- Phường 04- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH IOI

Mã số thuế: 0316503585

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 23/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Long Hưng

Địa chỉ: Số 25- Đường số 2- Cư xá Đô Thành- Phường 04- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH IOI

Mã số thuế: 0316503585

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 23/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Long Hưng

Địa chỉ: Số 25- Đường số 2- Cư xá Đô Thành- Phường 04- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH IOI

Mã số thuế: 0316503585

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 23/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Long Hưng

Địa chỉ: Số 25- Đường số 2- Cư xá Đô Thành- Phường 04- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH IOI

Mã số thuế: 0316503585

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 23/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Long Hưng

Địa chỉ: Số 25- Đường số 2- Cư xá Đô Thành- Phường 04- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH IOI

Mã số thuế: 0316503585

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 23/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Long Hưng

Địa chỉ: Số 25- Đường số 2- Cư xá Đô Thành- Phường 04- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH IOI

Mã số thuế: 0316503585

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 23/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Long Hưng

Địa chỉ: Số 25- Đường số 2- Cư xá Đô Thành- Phường 04- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH IOI

Mã số thuế: 0316503585

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 23/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Long Hưng

Địa chỉ: Số 25- Đường số 2- Cư xá Đô Thành- Phường 04- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH IOI

Mã số thuế: 0316503585

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 23/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Long Hưng

Địa chỉ: Số 25- Đường số 2- Cư xá Đô Thành- Phường 04- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH IOI

Mã số thuế: 0316503585

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 23/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Long Hưng

Địa chỉ: Số 25- Đường số 2- Cư xá Đô Thành- Phường 04- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH IOI

Mã số thuế: 0316503585

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 23/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Long Hưng

Địa chỉ: Số 25- Đường số 2- Cư xá Đô Thành- Phường 04- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC THỂ CHẤT CÁT BIỂN SPORT

Mã số thuế: 0316501958

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 22/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Giang Nam

Địa chỉ: 82 Lý Chính Thắng- Phường 08- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC THỂ CHẤT CÁT BIỂN SPORT

Mã số thuế: 0316501958

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 22/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Giang Nam

Địa chỉ: 82 Lý Chính Thắng- Phường 08- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC THỂ CHẤT CÁT BIỂN SPORT

Mã số thuế: 0316501958

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 22/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Giang Nam

Địa chỉ: 82 Lý Chính Thắng- Phường 08- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN RPT

Mã số thuế: 0316499603

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 21/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Huy Thành

Địa chỉ: 40 Trần Cao Vân- Phường 06- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN RPT

Mã số thuế: 0316499603

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 21/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Huy Thành

Địa chỉ: 40 Trần Cao Vân- Phường 06- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN RPT

Mã số thuế: 0316499603

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 21/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Huy Thành

Địa chỉ: 40 Trần Cao Vân- Phường 06- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh