Top 12811 công ty, doanh nghiệp tại Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SGC

Mã số thuế: 0315715308

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 02/06/2019

Người đại diện: Bùi Quang Giáp

Địa chỉ: 83/5 Đường 6- Khu Phố 4- Phường Bình An- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH FINA PLUS

Mã số thuế: 0315713893

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 31/05/2019

Người đại diện: Dương Mạnh Thường

Địa chỉ: Số 57 Đường Số 19- Khu phố 2- Phường Bình An- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH FINA PLUS

Mã số thuế: 0315713893

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 31/05/2019

Người đại diện: Dương Mạnh Thường

Địa chỉ: Số 57 Đường Số 19- Khu phố 2- Phường Bình An- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH FINA PLUS

Mã số thuế: 0315713893

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 31/05/2019

Người đại diện: Dương Mạnh Thường

Địa chỉ: Số 57 Đường Số 19- Khu phố 2- Phường Bình An- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH FINA PLUS

Mã số thuế: 0315713893

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 31/05/2019

Người đại diện: Dương Mạnh Thường

Địa chỉ: Số 57 Đường Số 19- Khu phố 2- Phường Bình An- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH FINA PLUS

Mã số thuế: 0315713893

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 31/05/2019

Người đại diện: Dương Mạnh Thường

Địa chỉ: Số 57 Đường Số 19- Khu phố 2- Phường Bình An- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI DŨNG

Mã số thuế: 0315709262

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 29/05/2019

Người đại diện: Lê Hồng Sơn

Địa chỉ: Số 81 Đường 54- Khu phố 3- Phường Cát Lái- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN GIA TOÀN PHÁT

Mã số thuế: 0315698148

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 23/05/2019

Người đại diện: Nguyễn Thụy Huyền Phương

Địa chỉ: 46 Lê Văn Thịnh- Phường Bình Trưng Tây- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN GIA TOÀN PHÁT

Mã số thuế: 0315698148

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 23/05/2019

Người đại diện: Nguyễn Thụy Huyền Phương

Địa chỉ: 46 Lê Văn Thịnh- Phường Bình Trưng Tây- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH K-N DRAGON LED

Mã số thuế: 0315697793

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 22/05/2019

Người đại diện: Nguyễn Duy Khánh

Địa chỉ: 60 Nguyễn Văn Giáp- Phường Bình Trưng Đông- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGỌC BÍCH

Mã số thuế: 0315694489

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 21/05/2019

Người đại diện: Phan Thị Kim Bảy

Địa chỉ: Số 9 Đường số 1- khu phố 4- Phường An Phú- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGỌC BÍCH

Mã số thuế: 0315694489

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 21/05/2019

Người đại diện: Phan Thị Kim Bảy

Địa chỉ: Số 9 Đường số 1- khu phố 4- Phường An Phú- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NISSI WORLDWIDE VN

Mã số thuế: 0315690815

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 19/05/2019

Người đại diện: Nguyễn Tiến Đức

Địa chỉ: 36 Đường 31E- Khu Phố 05- Phường An Phú- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CBD. VIET NAM

Mã số thuế: 0315690780

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 19/05/2019

Người đại diện: Pham Phu Thai Quynh Nhu Stiles Mark Rayce Taghavi Behzad Ghavidel

Địa chỉ: 36 Đường 31E- Phường An Phú- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ PHÁT TRIỂN MINH HIẾU

Mã số thuế: 0315686840

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 19/05/2019

Người đại diện: Lê Kim Minh

Địa chỉ: Số 63 Đường 25- Khu phố 2- Phường Cát Lái- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NISSI WORLDWIDE VN

Mã số thuế: 0315690815

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 19/05/2019

Người đại diện: Nguyễn Tiến Đức

Địa chỉ: 36 Đường 31E- Khu Phố 05- Phường An Phú- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CBD. VIET NAM

Mã số thuế: 0315690780

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 19/05/2019

Người đại diện: Pham Phu Thai Quynh Nhu Stiles Mark Rayce Taghavi Behzad Ghavidel

Địa chỉ: 36 Đường 31E- Phường An Phú- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ PHÁT TRIỂN MINH HIẾU

Mã số thuế: 0315686840

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 19/05/2019

Người đại diện: Lê Kim Minh

Địa chỉ: Số 63 Đường 25- Khu phố 2- Phường Cát Lái- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BRANDSEED

Mã số thuế: 0315684025

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 16/05/2019

Người đại diện: Lâm Diệu Tâm Hiếu

Địa chỉ: CA-G02 officetel- Tháp T3 (Canary)- Đảo Kim Cương- Số 01 Đường số 104 - BTT- Khu Phố 3- Phường Bình Trưng Tây- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BRANDSEED

Mã số thuế: 0315684025

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 16/05/2019

Người đại diện: Lâm Diệu Tâm Hiếu

Địa chỉ: CA-G02 officetel- Tháp T3 (Canary)- Đảo Kim Cương- Số 01 Đường số 104 - BTT- Khu Phố 3- Phường Bình Trưng Tây- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh