Top 10789 công ty, doanh nghiệp tại Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÁY XÂY DỰNG GG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316477938

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 14/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Văn Giáp

Địa chỉ: 152/39 Lạc Long Quân (Nối dài)- Phường 3- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÁY XÂY DỰNG GG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316477938

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 14/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Văn Giáp

Địa chỉ: 152/39 Lạc Long Quân (Nối dài)- Phường 3- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÁY XÂY DỰNG GG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316477938

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 14/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Văn Giáp

Địa chỉ: 152/39 Lạc Long Quân (Nối dài)- Phường 3- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÁY XÂY DỰNG GG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316477938

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 14/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Văn Giáp

Địa chỉ: 152/39 Lạc Long Quân (Nối dài)- Phường 3- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÁY XÂY DỰNG GG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316477938

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 14/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Văn Giáp

Địa chỉ: 152/39 Lạc Long Quân (Nối dài)- Phường 3- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÁY XÂY DỰNG GG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316477938

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 14/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Văn Giáp

Địa chỉ: 152/39 Lạc Long Quân (Nối dài)- Phường 3- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÁY XÂY DỰNG GG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316477938

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 14/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Văn Giáp

Địa chỉ: 152/39 Lạc Long Quân (Nối dài)- Phường 3- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÁY XÂY DỰNG GG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316477938

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 14/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Văn Giáp

Địa chỉ: 152/39 Lạc Long Quân (Nối dài)- Phường 3- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LỘC ĐỒNG

Mã số thuế: 0316478402

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 09/09/2020

Người đại diện: Trần Trọng Hữu

Địa chỉ: 351/23 Lê Đại Hành- Phường 11- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LỘC ĐỒNG

Mã số thuế: 0316478402

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 09/09/2020

Người đại diện: Trần Trọng Hữu

Địa chỉ: 351/23 Lê Đại Hành- Phường 11- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LỘC ĐỒNG

Mã số thuế: 0316478402

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 09/09/2020

Người đại diện: Trần Trọng Hữu

Địa chỉ: 351/23 Lê Đại Hành- Phường 11- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LỘC ĐỒNG

Mã số thuế: 0316478402

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 09/09/2020

Người đại diện: Trần Trọng Hữu

Địa chỉ: 351/23 Lê Đại Hành- Phường 11- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LỘC ĐỒNG

Mã số thuế: 0316478402

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 09/09/2020

Người đại diện: Trần Trọng Hữu

Địa chỉ: 351/23 Lê Đại Hành- Phường 11- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LỘC ĐỒNG

Mã số thuế: 0316478402

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 09/09/2020

Người đại diện: Trần Trọng Hữu

Địa chỉ: 351/23 Lê Đại Hành- Phường 11- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LỘC ĐỒNG

Mã số thuế: 0316478402

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 09/09/2020

Người đại diện: Trần Trọng Hữu

Địa chỉ: 351/23 Lê Đại Hành- Phường 11- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LỘC ĐỒNG

Mã số thuế: 0316478402

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 09/09/2020

Người đại diện: Trần Trọng Hữu

Địa chỉ: 351/23 Lê Đại Hành- Phường 11- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LỘC ĐỒNG

Mã số thuế: 0316478402

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 09/09/2020

Người đại diện: Trần Trọng Hữu

Địa chỉ: 351/23 Lê Đại Hành- Phường 11- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LỘC ĐỒNG

Mã số thuế: 0316478402

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 09/09/2020

Người đại diện: Trần Trọng Hữu

Địa chỉ: 351/23 Lê Đại Hành- Phường 11- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MEKONG OUTSOURCING

Mã số thuế: 0316478113

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 07/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Danh Hiếu

Địa chỉ: 385A Lê Đại Hành- Phường 11- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KHIET TRAN

Mã số thuế: 0316472979

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 06/09/2020

Người đại diện: Trần Văn Khiết

Địa chỉ: 170/14 Tuệ Tĩnh- Phường 12- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh