Top 1 công ty, doanh nghiệp tại Phường TânThới Nhất - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY THỦY

Mã số thuế: 0305825485

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 31/07/2008

Người đại diện: Nguyễn Thanh Thủy

Địa chỉ: 6/8 Tân Thới Nhất 21 KP.4 Phường TânThới Nhất - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh