Top 1107 công ty, doanh nghiệp tại Phường Tân Thuận Tây - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN BEE 2

Mã số thuế: 0316353788

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 25/06/2020

Người đại diện: Trương Ngọc Sơn

Địa chỉ: 68 Huỳnh Tấn Phát- Khu Phố 3- Phường Tân Thuận Tây- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH EVERLAST THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mã số thuế: 0316348523

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 23/06/2020

Người đại diện: Nguyễn Mạnh Hùng

Địa chỉ: Số 20- Đường số 4F- Tổ 6- Khu phố 5- Phường Tân Thuận Tây- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH H TWIN

Mã số thuế: 0316341373

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 22/06/2020

Người đại diện: Thái Thị Diệu Hiền

Địa chỉ: 143/1 Đường Tân Mỹ- Phường Tân Thuận Tây- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT ĐẠT ĐẠI

Mã số thuế: 0316337754

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 21/06/2020

Người đại diện: Hoàng Thái Quang

Địa chỉ: 76 Tân Mỹ- Phường Tân Thuận Tây- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN TÂN KIM YẾN

Mã số thuế: 0316295102

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 28/05/2020

Người đại diện: Giang Ngọc Tân

Địa chỉ: 63 Đường số 17- Phường Tân Thuận Tây- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN TÂN KIM YẾN

Mã số thuế: 0316295102

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 28/05/2020

Người đại diện: Giang Ngọc Tân

Địa chỉ: 63 Đường số 17- Phường Tân Thuận Tây- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN TÂN KIM YẾN

Mã số thuế: 0316295102

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 28/05/2020

Người đại diện: Giang Ngọc Tân

Địa chỉ: 63 Đường số 17- Phường Tân Thuận Tây- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN TÂN KIM YẾN

Mã số thuế: 0316295102

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 28/05/2020

Người đại diện: Giang Ngọc Tân

Địa chỉ: 63 Đường số 17- Phường Tân Thuận Tây- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN TÂN KIM YẾN

Mã số thuế: 0316295102

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 28/05/2020

Người đại diện: Giang Ngọc Tân

Địa chỉ: 63 Đường số 17- Phường Tân Thuận Tây- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN TÂN KIM YẾN

Mã số thuế: 0316295102

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 28/05/2020

Người đại diện: Giang Ngọc Tân

Địa chỉ: 63 Đường số 17- Phường Tân Thuận Tây- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN TÂN KIM YẾN

Mã số thuế: 0316295102

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 28/05/2020

Người đại diện: Giang Ngọc Tân

Địa chỉ: 63 Đường số 17- Phường Tân Thuận Tây- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN TÂN KIM YẾN

Mã số thuế: 0316295102

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 28/05/2020

Người đại diện: Giang Ngọc Tân

Địa chỉ: 63 Đường số 17- Phường Tân Thuận Tây- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN TÂN KIM YẾN

Mã số thuế: 0316295102

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 28/05/2020

Người đại diện: Giang Ngọc Tân

Địa chỉ: 63 Đường số 17- Phường Tân Thuận Tây- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN TÂN KIM YẾN

Mã số thuế: 0316295102

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 28/05/2020

Người đại diện: Giang Ngọc Tân

Địa chỉ: 63 Đường số 17- Phường Tân Thuận Tây- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN TÂN KIM YẾN

Mã số thuế: 0316295102

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 28/05/2020

Người đại diện: Giang Ngọc Tân

Địa chỉ: 63 Đường số 17- Phường Tân Thuận Tây- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG RATIO

Mã số thuế: 0316238400

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 19/04/2020

Người đại diện: Lê Đình Chung

Địa chỉ: KB20 Huỳnh Tấn Phát- Phường Tân Thuận Tây- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH HOA THIÊN THỤY SĨ

Mã số thuế: 0316227021

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 05/04/2020

Người đại diện: Lê Thị Hồng Lý

Địa chỉ: 88/27 Đường Huỳnh Tấn Phát- Phường Tân Thuận Tây- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU IMA

Mã số thuế: 0316208886

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 18/03/2020

Người đại diện: Hồ Minh Hoàng Dũng

Địa chỉ: số 5 lâm văn bền- Phường Tân Thuận Tây- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH XD TM VÀ TTNT VẠN THỊNH

Mã số thuế: 0316173168

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 03/03/2020

Người đại diện: Phạm Xuân Dương

Địa chỉ: 78/6K Đường 17- Phường Tân Thuận Tây- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HỒNG PHÚC

Mã số thuế: 0316127179

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 04/02/2020

Người đại diện: Trần Thị Bích Thuận

Địa chỉ: 69/3 Trần Xuân Soạn- Phường Tân Thuận Tây- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh