Top 1 công ty, doanh nghiệp tại Phường Tân Thới Nah61t - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

CTY TNHH NGUYỄN TRIỆU

Mã số thuế: 0306193729

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 31/10/2008

Người đại diện: Trần Tám

Địa chỉ: 74/6D Phan Văn Hớn Phường Tân Thới Nah61t - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh