Top 2291 công ty, doanh nghiệp tại Phường Tân Hưng - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SOUL TREATMENT

Mã số thuế: 0316006431

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/11/2019

Người đại diện: Nguyễn Thị Kim Trang

Địa chỉ: 07 Đường D4- Khu Dân Cư Him Lam - Phường Tân Hưng- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SABAI BEAUTY

Mã số thuế: 0316006826

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/11/2019

Người đại diện: Nguyễn Thị Kim Trang

Địa chỉ: 07 Đường D4- Khu Dân Cư Him Lam - Phường Tân Hưng- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN SOUTHERN GREEN PEARL

Mã số thuế: 0315991611

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 30/10/2019

Người đại diện: Mai Lể Ngọc

Địa chỉ: Số 51- đường số 2- KDC Him Lam- Phường Tân Hưng- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐAM MÊ MỚI

Mã số thuế: 0315979290

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 27/10/2019

Người đại diện: Phan Huy Hoàng

Địa chỉ: Số 6 đường số 10 Khu Dân Cư Him Lam - Phường Tân Hưng- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH D-FOOD

Mã số thuế: 0315971333

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 22/10/2019

Người đại diện: Trần Mạnh Đạt

Địa chỉ: L18 đường số 14- Khu dân cư Him Lam- Phường Tân Hưng- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH LOTTORICH

Mã số thuế: 0315971446

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 21/10/2019

Người đại diện: Hồ Uyên Thái Phụng

Địa chỉ: Số 73 đường D1- khu đô thị mới Him Lam- Phường Tân Hưng- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH JAPAN LIFE STYLE

Mã số thuế: 0315970604

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 18/10/2019

Người đại diện: Đoàn Thị Minh Thư

Địa chỉ: 33 Nguyễn Hữu Thọ- Phường Tân Hưng- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH JAPAN LIFE STYLE

Mã số thuế: 0315970604

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 18/10/2019

Người đại diện: Đoàn Thị Minh Thư

Địa chỉ: 33 Nguyễn Hữu Thọ- Phường Tân Hưng- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH JAPAN LIFE STYLE

Mã số thuế: 0315970604

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 18/10/2019

Người đại diện: Đoàn Thị Minh Thư

Địa chỉ: 33 Nguyễn Hữu Thọ- Phường Tân Hưng- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH JAPAN LIFE STYLE

Mã số thuế: 0315970604

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 18/10/2019

Người đại diện: Đoàn Thị Minh Thư

Địa chỉ: 33 Nguyễn Hữu Thọ- Phường Tân Hưng- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VĂN PHÒNG CÔNG CHÚNG HỘI NHẬP

Mã số thuế: 0316009908

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/09/2019

Người đại diện: Nguyễn Thiện Nhân

Địa chỉ: Số 7 đường số 14- Khu đô thị mới Him Lam- Phường Tân Hưng- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VĂN PHÒNG CÔNG CHÚNG HỘI NHẬP

Mã số thuế: 0316009908

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/09/2019

Người đại diện: Nguyễn Thiện Nhân

Địa chỉ: Số 7 đường số 14- Khu đô thị mới Him Lam- Phường Tân Hưng- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VĂN PHÒNG CÔNG CHÚNG HỘI NHẬP

Mã số thuế: 0316009908

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/09/2019

Người đại diện: Nguyễn Thiện Nhân

Địa chỉ: Số 7 đường số 14- Khu đô thị mới Him Lam- Phường Tân Hưng- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SEA QUEEN TRAVEL & TRANSPORTATION

Mã số thuế: 0315876305

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 29/08/2019

Người đại diện: Nguyễn Đỗ Bích Trân

Địa chỉ: Số 697 đường Trần Xuân Soạn- Phường Tân Hưng- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH Y TẾ DAVITEK

Mã số thuế: 0315824177

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 30/07/2019

Người đại diện: Huỳnh Thanh Tiên

Địa chỉ: 39 Nguyễn Thị Thập- Phường Tân Hưng- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH FINCOM

Mã số thuế: 0315820609

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 29/07/2019

Người đại diện: Lương Mỹ Ngân

Địa chỉ: B8.23 Sunrise Cityview- 33 Nguyễn Hữu Thọ- Phường Tân Hưng- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH FINCOM

Mã số thuế: 0315820609

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 29/07/2019

Người đại diện: Lương Mỹ Ngân

Địa chỉ: B8.23 Sunrise Cityview- 33 Nguyễn Hữu Thọ- Phường Tân Hưng- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH AN PHONG

Mã số thuế: 0315813425

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 24/07/2019

Người đại diện: Lê Phùng

Địa chỉ: D8 Đường 5b Khu Him Lam- Phường Tân Hưng- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SHINY668

Mã số thuế: 0315799957

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 18/07/2019

Người đại diện: Lê Huỳnh Hồng Ngọc

Địa chỉ: Số 43- đường số 18- Phường Tân Hưng- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VI ANH

Mã số thuế: 0315798512

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 17/07/2019

Người đại diện: Trần Văn Chuyền

Địa chỉ: 458/3F Nguyễn Hữu Thọ- Phường Tân Hưng- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh