Top 1 công ty, doanh nghiệp tại Phường D.44A - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

VPĐD FORBO ADHESIVES (GUANGZHOU) CO LTD

Mã số thuế: 0310705698

Điện thoại: Xem chi tiết

Ngày thành lập: 09/03/2010

Người đại diện: ZHI CANGHAI

Địa chỉ: 40 Bà Huyện Thanh Quan Phường D.44A - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh