Top 1034 công ty, doanh nghiệp tại Phường Bình Trưng Tây - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SONG ANH PHÁT

Mã số thuế: 0315712579

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 05/06/2019

Người đại diện: Lê Hoàng Quỳnh Như

Địa chỉ: 14-B8- Tòa Nhà La-Astoria- 383 Nguyễn Duy Trinh- Phường Bình Trưng Tây- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SONG ANH PHÁT

Mã số thuế: 0315712579

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 05/06/2019

Người đại diện: Lê Hoàng Quỳnh Như

Địa chỉ: 14-B8- Tòa Nhà La-Astoria- 383 Nguyễn Duy Trinh- Phường Bình Trưng Tây- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN GIA TOÀN PHÁT

Mã số thuế: 0315698148

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 23/05/2019

Người đại diện: Nguyễn Thụy Huyền Phương

Địa chỉ: 46 Lê Văn Thịnh- Phường Bình Trưng Tây- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN GIA TOÀN PHÁT

Mã số thuế: 0315698148

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 23/05/2019

Người đại diện: Nguyễn Thụy Huyền Phương

Địa chỉ: 46 Lê Văn Thịnh- Phường Bình Trưng Tây- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BRANDSEED

Mã số thuế: 0315684025

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 16/05/2019

Người đại diện: Lâm Diệu Tâm Hiếu

Địa chỉ: CA-G02 officetel- Tháp T3 (Canary)- Đảo Kim Cương- Số 01 Đường số 104 - BTT- Khu Phố 3- Phường Bình Trưng Tây- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BRANDSEED

Mã số thuế: 0315684025

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 16/05/2019

Người đại diện: Lâm Diệu Tâm Hiếu

Địa chỉ: CA-G02 officetel- Tháp T3 (Canary)- Đảo Kim Cương- Số 01 Đường số 104 - BTT- Khu Phố 3- Phường Bình Trưng Tây- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH ARCH VÕ

Mã số thuế: 0315670311

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 09/05/2019

Người đại diện: Võ Nguyễn Thọ

Địa chỉ: 383 Nguyễn Duy Trinh- Phường Bình Trưng Tây- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH ARCH VÕ

Mã số thuế: 0315670311

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 09/05/2019

Người đại diện: Võ Nguyễn Thọ

Địa chỉ: 383 Nguyễn Duy Trinh- Phường Bình Trưng Tây- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ DŨNG PHÁT ĐẠT

Mã số thuế: 0315662656

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 06/05/2019

Người đại diện: Hà Tiến Dũng

Địa chỉ: 62/2A Đường Số 6- Khu Phố 4- Phường Bình Trưng Tây- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH PCCC LÊ NGUYỄN

Mã số thuế: 0315663579

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 06/05/2019

Người đại diện: Nguyễn Ngọc Hà

Địa chỉ: 10C đường số 9- Phường Bình Trưng Tây- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ DŨNG PHÁT ĐẠT

Mã số thuế: 0315662656

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 06/05/2019

Người đại diện: Hà Tiến Dũng

Địa chỉ: 62/2A Đường Số 6- Khu Phố 4- Phường Bình Trưng Tây- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH PCCC LÊ NGUYỄN

Mã số thuế: 0315663579

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 06/05/2019

Người đại diện: Nguyễn Ngọc Hà

Địa chỉ: 10C đường số 9- Phường Bình Trưng Tây- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH BARICCHI ENTERPRISE

Mã số thuế: 0315645072

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 22/04/2019

Người đại diện: Vania Caprari

Địa chỉ: B1-2B- Tầng hầm 1- Số 01- đường số 104-BTT- Khu phố 3- Phường Bình Trưng Tây- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SSTECCHVN

Mã số thuế: 0315602946

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 01/04/2019

Người đại diện: Trần Văn Trọng

Địa chỉ: 12 Đường số 2- Phường Bình Trưng Tây- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MONTCLAIR

Mã số thuế: 0315484724

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 15/01/2019

Người đại diện:

Địa chỉ: 484G- Đường 38- khu phố 1- Phường Bình Trưng Tây- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH WII

Mã số thuế: 0315478086

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 13/01/2019

Người đại diện: Triệu Cẩm Thảo

Địa chỉ: 69/5 đường số 5- Phường Bình Trưng Tây- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT KYLIN

Mã số thuế: 0315445066

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 19/12/2018

Người đại diện: Shen Miao

Địa chỉ: 9/12 Đường số 14- Phường Bình Trưng Tây- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH ĐèN QUANG NGUYÊN

Mã số thuế: 0315322339

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 09/12/2018

Người đại diện: Trần Cao Nguyên

Địa chỉ: 291 Đường Nguyễn Duy Trinh- Phường Bình Trưng Tây- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THÚY THỊNH

Mã số thuế: 0314890138

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 01/12/2018

Người đại diện: Nguyễn Thị Hiền

Địa chỉ: Số 73- Đường số 05- Phường Bình Trưng Tây- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THIÊN PHƯƠNG

Mã số thuế: 0314890875

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 01/12/2018

Người đại diện: Nguyễn Thụy Huyền Phương

Địa chỉ: Số 46 Đường Lê Văn Thịnh- Phường Bình Trưng Tây- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh