Top 1 công ty, doanh nghiệp tại Phường 07 Q.TB - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊN(PHÚ-LIÊN)

Mã số thuế: 0300809200

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 31/01/1992

Người đại diện: Nguyễn Thị Ngọc Liên

Địa chỉ: 93 Lý Thường Kiệt Phường 07 Q.TB - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh