Top 1016 công ty, doanh nghiệp tại Huyện Mỹ Đức - Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VIỆT AKIRA

Mã số thuế: 0108926389

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 02/10/2019

Người đại diện: Nguyễn Hạnh Dung

Địa chỉ: Đội 7, thôn Trinh Tiết, Xã Đại Hưng, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG DREAM HOMES VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108923370

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 26/09/2019

Người đại diện: Lê Tiến Trình

Địa chỉ: Đội 6, thôn Lai Tảo, Xã Bột Xuyên, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG DREAM HOMES VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108923370

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 26/09/2019

Người đại diện: Lê Tiến Trình

Địa chỉ: Đội 6, thôn Lai Tảo, Xã Bột Xuyên, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG DREAM HOMES VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108923370

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 26/09/2019

Người đại diện: Lê Tiến Trình

Địa chỉ: Đội 6, thôn Lai Tảo, Xã Bột Xuyên, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG DREAM HOMES VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108923370

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 26/09/2019

Người đại diện: Lê Tiến Trình

Địa chỉ: Đội 6, thôn Lai Tảo, Xã Bột Xuyên, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRACO HÀ NỘI

Mã số thuế: 0108917313

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 23/09/2019

Người đại diện: Nguyễn Văn Quân

Địa chỉ: Thôn Khảm Lâm, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH KWAYZAR QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0108871789

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 18/08/2019

Người đại diện: Ethamukkalam Jayaprakash

Địa chỉ: Đội 6, thôn Thượng, Xã Xuy Xá, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH KWAYZAR QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0108871789

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 18/08/2019

Người đại diện: Ethamukkalam Jayaprakash

Địa chỉ: Đội 6, thôn Thượng, Xã Xuy Xá, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH MTV DŨNG TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 0108851253

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 08/08/2019

Người đại diện: Chu Văn Thạo

Địa chỉ: Thôn Aí Nàng, Xã An Phú, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH MTV DŨNG TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 0108851253

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 08/08/2019

Người đại diện: Chu Văn Thạo

Địa chỉ: Thôn Aí Nàng, Xã An Phú, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH MTV DŨNG TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 0108851253

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 08/08/2019

Người đại diện: Chu Văn Thạo

Địa chỉ: Thôn Aí Nàng, Xã An Phú, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH MTV DŨNG TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 0108851253

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 08/08/2019

Người đại diện: Chu Văn Thạo

Địa chỉ: Thôn Aí Nàng, Xã An Phú, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH MTV DŨNG TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 0108851253

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 08/08/2019

Người đại diện: Chu Văn Thạo

Địa chỉ: Thôn Aí Nàng, Xã An Phú, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DP MERIPHARM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108791501

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 18/06/2019

Người đại diện: Bạch Công Quyền

Địa chỉ: Số 66, phố Đại Đồng , Thị Trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HẢI PHONG

Mã số thuế: 0108754161

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 22/05/2019

Người đại diện: Nguyễn Ngọc Ninh

Địa chỉ: Tổ dân phố Tế Tiêu, Thị Trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HẢI PHONG

Mã số thuế: 0108754161

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 22/05/2019

Người đại diện: Nguyễn Ngọc Ninh

Địa chỉ: Tổ dân phố Tế Tiêu, Thị Trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÁT

Mã số thuế: 0108747855

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 19/05/2019

Người đại diện: Hoàng Hữu Hiệp

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÁT

Mã số thuế: 0108747855

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 19/05/2019

Người đại diện: Hoàng Hữu Hiệp

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HỖ TRỢ VAY VỐN NH MỸ ĐỨC

Mã số thuế: 0108612907

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 14/02/2019

Người đại diện: Nguyễn Thị Cam

Địa chỉ: Thôn Đồi lý, Xã An Phú, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HỖ TRỢ VAY VỐN NH MỸ ĐỨC

Mã số thuế: 0108612907

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 14/02/2019

Người đại diện: Nguyễn Thị Cam

Địa chỉ: Thôn Đồi lý, Xã An Phú, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội