Top 1022 công ty, doanh nghiệp tại Huyện Mỹ Đức - Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN VNLUX

Mã số thuế: 0109044446

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 26/12/2019

Người đại diện: Lê Bạch Chí

Địa chỉ: Đội 3, Thôn Tế Tiêu, Thị Trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN VNLUX

Mã số thuế: 0109044446

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 26/12/2019

Người đại diện: Lê Bạch Chí

Địa chỉ: Đội 3, Thôn Tế Tiêu, Thị Trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN VNLUX

Mã số thuế: 0109044446

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 26/12/2019

Người đại diện: Lê Bạch Chí

Địa chỉ: Đội 3, Thôn Tế Tiêu, Thị Trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN VNLUX

Mã số thuế: 0109044446

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 26/12/2019

Người đại diện: Lê Bạch Chí

Địa chỉ: Đội 3, Thôn Tế Tiêu, Thị Trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ MỸ

Mã số thuế: 0109029423

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 18/12/2019

Người đại diện: Nguyễn Văn Tiệp

Địa chỉ: Ngõ 5 Tế Tiêu, Thị Trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH HT NGỌC MINH

Mã số thuế: 0108960478

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 24/10/2019

Người đại diện: Nguyễn Thị Yến

Địa chỉ: Đội 1, thôn Hà Xá, Xã Đại Hưng, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VIỆT AKIRA

Mã số thuế: 0108926389

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 02/10/2019

Người đại diện: Nguyễn Hạnh Dung

Địa chỉ: Đội 7, thôn Trinh Tiết, Xã Đại Hưng, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG DREAM HOMES VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108923370

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 26/09/2019

Người đại diện: Lê Tiến Trình

Địa chỉ: Đội 6, thôn Lai Tảo, Xã Bột Xuyên, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG DREAM HOMES VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108923370

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 26/09/2019

Người đại diện: Lê Tiến Trình

Địa chỉ: Đội 6, thôn Lai Tảo, Xã Bột Xuyên, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG DREAM HOMES VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108923370

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 26/09/2019

Người đại diện: Lê Tiến Trình

Địa chỉ: Đội 6, thôn Lai Tảo, Xã Bột Xuyên, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG DREAM HOMES VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108923370

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 26/09/2019

Người đại diện: Lê Tiến Trình

Địa chỉ: Đội 6, thôn Lai Tảo, Xã Bột Xuyên, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRACO HÀ NỘI

Mã số thuế: 0108917313

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 23/09/2019

Người đại diện: Nguyễn Văn Quân

Địa chỉ: Thôn Khảm Lâm, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH KWAYZAR QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0108871789

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 18/08/2019

Người đại diện: Ethamukkalam Jayaprakash

Địa chỉ: Đội 6, thôn Thượng, Xã Xuy Xá, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH KWAYZAR QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0108871789

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 18/08/2019

Người đại diện: Ethamukkalam Jayaprakash

Địa chỉ: Đội 6, thôn Thượng, Xã Xuy Xá, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH MTV DŨNG TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 0108851253

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 08/08/2019

Người đại diện: Chu Văn Thạo

Địa chỉ: Thôn Aí Nàng, Xã An Phú, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH MTV DŨNG TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 0108851253

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 08/08/2019

Người đại diện: Chu Văn Thạo

Địa chỉ: Thôn Aí Nàng, Xã An Phú, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH MTV DŨNG TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 0108851253

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 08/08/2019

Người đại diện: Chu Văn Thạo

Địa chỉ: Thôn Aí Nàng, Xã An Phú, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH MTV DŨNG TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 0108851253

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 08/08/2019

Người đại diện: Chu Văn Thạo

Địa chỉ: Thôn Aí Nàng, Xã An Phú, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH MTV DŨNG TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 0108851253

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 08/08/2019

Người đại diện: Chu Văn Thạo

Địa chỉ: Thôn Aí Nàng, Xã An Phú, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DP MERIPHARM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108791501

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 18/06/2019

Người đại diện: Bạch Công Quyền

Địa chỉ: Số 66, phố Đại Đồng , Thị Trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội