Top 6339 công ty, doanh nghiệp tại Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THUYÊN TRÚC

Mã số thuế: 0316488111

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 14/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Công Thảnh

Địa chỉ: 724 Nguyễn Văn Khạ- Ấp Cây Trâm - Xã Phú Hòa Đông- Huyện Củ Chi- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THUYÊN TRÚC

Mã số thuế: 0316488111

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 14/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Công Thảnh

Địa chỉ: 724 Nguyễn Văn Khạ- Ấp Cây Trâm - Xã Phú Hòa Đông- Huyện Củ Chi- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THUYÊN TRÚC

Mã số thuế: 0316488111

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 14/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Công Thảnh

Địa chỉ: 724 Nguyễn Văn Khạ- Ấp Cây Trâm - Xã Phú Hòa Đông- Huyện Củ Chi- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THUYÊN TRÚC

Mã số thuế: 0316488111

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 14/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Công Thảnh

Địa chỉ: 724 Nguyễn Văn Khạ- Ấp Cây Trâm - Xã Phú Hòa Đông- Huyện Củ Chi- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THUYÊN TRÚC

Mã số thuế: 0316488111

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 14/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Công Thảnh

Địa chỉ: 724 Nguyễn Văn Khạ- Ấp Cây Trâm - Xã Phú Hòa Đông- Huyện Củ Chi- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THUYÊN TRÚC

Mã số thuế: 0316488111

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 14/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Công Thảnh

Địa chỉ: 724 Nguyễn Văn Khạ- Ấp Cây Trâm - Xã Phú Hòa Đông- Huyện Củ Chi- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THUYÊN TRÚC

Mã số thuế: 0316488111

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 14/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Công Thảnh

Địa chỉ: 724 Nguyễn Văn Khạ- Ấp Cây Trâm - Xã Phú Hòa Đông- Huyện Củ Chi- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THUYÊN TRÚC

Mã số thuế: 0316488111

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 14/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Công Thảnh

Địa chỉ: 724 Nguyễn Văn Khạ- Ấp Cây Trâm - Xã Phú Hòa Đông- Huyện Củ Chi- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THUYÊN TRÚC

Mã số thuế: 0316488111

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 14/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Công Thảnh

Địa chỉ: 724 Nguyễn Văn Khạ- Ấp Cây Trâm - Xã Phú Hòa Đông- Huyện Củ Chi- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THUYÊN TRÚC

Mã số thuế: 0316488111

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 14/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Công Thảnh

Địa chỉ: 724 Nguyễn Văn Khạ- Ấp Cây Trâm - Xã Phú Hòa Đông- Huyện Củ Chi- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THUYÊN TRÚC

Mã số thuế: 0316488111

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 14/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Công Thảnh

Địa chỉ: 724 Nguyễn Văn Khạ- Ấp Cây Trâm - Xã Phú Hòa Đông- Huyện Củ Chi- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TP TRƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 0316479526

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 09/09/2020

Người đại diện: Trần Văn Thưởng

Địa chỉ: 44/3 Đường Số 44- Ấp Hậu- Xã Tân Thông Hội- Huyện Củ Chi- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - XÂY DỰNG HTCB

Mã số thuế: 0316478434

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 08/09/2020

Người đại diện: Phạm Ngọc Chiến

Địa chỉ: 1710/4A đường tỉnh lộ 8 - Ấp 1 - Xã Hoà Phú- Huyện Củ Chi- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI BAO BÌ KHIẾT TÂM

Mã số thuế: 0316473549

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 03/09/2020

Người đại diện: Trương Thị Yến Nhi

Địa chỉ: 337 Tỉnh Lộ 15- ấp 2- Xã Tân Thạnh Tây- Huyện Củ Chi- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI CẨM HẰNG

Mã số thuế: 0316470604

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 03/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Cẩm Hằng

Địa chỉ: 1086 Tỉnh Lộ 15- Ấp Thạnh An- Xã Trung An- Huyện Củ Chi- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI BAO BÌ KHIẾT TÂM

Mã số thuế: 0316473549

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 03/09/2020

Người đại diện: Trương Thị Yến Nhi

Địa chỉ: 337 Tỉnh Lộ 15- ấp 2- Xã Tân Thạnh Tây- Huyện Củ Chi- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHƯƠNG NGUYỄN

Mã số thuế: 0316468482

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 02/09/2020

Người đại diện: Nguyễn Ngọc Khương

Địa chỉ: Số 455- Đường Quốc Lộ 22- Tổ 2- Ấp Hậu- Xã Tân An Hội- Huyện Củ Chi- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TUYẾN PHÁT GROUP

Mã số thuế: 0316462138

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 27/08/2020

Người đại diện: Nguyễn Trí Tuyến

Địa chỉ: Số 10- Đường Số 7- Ấp Bàu Sim- Xã Tân Thông Hội- Huyện Củ Chi- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TUYẾN PHÁT GROUP

Mã số thuế: 0316462138

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 27/08/2020

Người đại diện: Nguyễn Trí Tuyến

Địa chỉ: Số 10- Đường Số 7- Ấp Bàu Sim- Xã Tân Thông Hội- Huyện Củ Chi- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TUYẾN PHÁT GROUP

Mã số thuế: 0316462138

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 27/08/2020

Người đại diện: Nguyễn Trí Tuyến

Địa chỉ: Số 10- Đường Số 7- Ấp Bàu Sim- Xã Tân Thông Hội- Huyện Củ Chi- Thành phố Hồ Chí Minh