Top 16820 công ty, doanh nghiệp tại Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THANG MÁNG CÁP ĐẠI DƯƠNG XANH

Mã số thuế: 0316230627

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 06/04/2020

Người đại diện: Lương Văn Dương

Địa chỉ: 8A/9C Đường 1A- Xã Vĩnh Lộc B- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THANG MÁNG CÁP ĐẠI DƯƠNG XANH

Mã số thuế: 0316230627

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 06/04/2020

Người đại diện: Lương Văn Dương

Địa chỉ: 8A/9C Đường 1A- Xã Vĩnh Lộc B- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HAPPY SKIN

Mã số thuế: 0316230144

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 02/04/2020

Người đại diện: Phan Hữu Trí

Địa chỉ: Số 1 Đường số 1- Xã Bình Hưng- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH XNK THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HOÀNG LỢI

Mã số thuế: 0316226998

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 02/04/2020

Người đại diện: Nguyễn Văn Đức

Địa chỉ: A6/46A Ấp 1- Xã Vĩnh Lộc A- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HAPPY SKIN

Mã số thuế: 0316230144

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 02/04/2020

Người đại diện: Phan Hữu Trí

Địa chỉ: Số 1 Đường số 1- Xã Bình Hưng- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH XNK THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HOÀNG LỢI

Mã số thuế: 0316226998

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 02/04/2020

Người đại diện: Nguyễn Văn Đức

Địa chỉ: A6/46A Ấp 1- Xã Vĩnh Lộc A- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HAPPY SKIN

Mã số thuế: 0316230144

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 02/04/2020

Người đại diện: Phan Hữu Trí

Địa chỉ: Số 1 Đường số 1- Xã Bình Hưng- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HAPPY SKIN

Mã số thuế: 0316230144

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 02/04/2020

Người đại diện: Phan Hữu Trí

Địa chỉ: Số 1 Đường số 1- Xã Bình Hưng- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HAPPY SKIN

Mã số thuế: 0316230144

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 02/04/2020

Người đại diện: Phan Hữu Trí

Địa chỉ: Số 1 Đường số 1- Xã Bình Hưng- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH XNK THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HOÀNG LỢI

Mã số thuế: 0316226998

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 02/04/2020

Người đại diện: Nguyễn Văn Đức

Địa chỉ: A6/46A Ấp 1- Xã Vĩnh Lộc A- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HAPPY SKIN

Mã số thuế: 0316230144

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 02/04/2020

Người đại diện: Phan Hữu Trí

Địa chỉ: Số 1 Đường số 1- Xã Bình Hưng- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH XNK THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HOÀNG LỢI

Mã số thuế: 0316226998

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 02/04/2020

Người đại diện: Nguyễn Văn Đức

Địa chỉ: A6/46A Ấp 1- Xã Vĩnh Lộc A- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH XNK THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HOÀNG LỢI

Mã số thuế: 0316226998

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 02/04/2020

Người đại diện: Nguyễn Văn Đức

Địa chỉ: A6/46A Ấp 1- Xã Vĩnh Lộc A- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIẶT ỦI VIỆT Ý

Mã số thuế: 0316227198

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 30/03/2020

Người đại diện:

Địa chỉ: C10/6B- Ấp 3- Xã Vĩnh Lộc A- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THÀNH HÂN 3HT

Mã số thuế: 0316223034

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 30/03/2020

Người đại diện: Trần Minh Hiếu

Địa chỉ: B11A/32 Võ Văn Vân- Ấp 2a - Xã Vĩnh Lộc B- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÀ PHÊ NHẠC ĐẠI THỌ

Mã số thuế: 0316224623

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 30/03/2020

Người đại diện:

Địa chỉ: 171-173 Đường 9A -Khu Dân Cư Trung Sơn- Xã Bình Hưng- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THÀNH HÂN 3HT

Mã số thuế: 0316223034

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 30/03/2020

Người đại diện: Trần Minh Hiếu

Địa chỉ: B11A/32 Võ Văn Vân- Ấp 2a - Xã Vĩnh Lộc B- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI INOX THUẬN HƯNG

Mã số thuế: 0316221453

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 25/03/2020

Người đại diện: Diệp Chí Liêm

Địa chỉ: A 15/8A Hưng Long - Quy Đức- Ấp 1- Xã Hưng Long- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH NHA KHOA ADEN TÂM ĐỨC

Mã số thuế: 0316217658

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 25/03/2020

Người đại diện: Đổ Thanh Triều

Địa chỉ: A11/26 Nguyễn Hữu Trí- Khu phố 1- Thị Trấn Tân Túc- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH HIỀN VĨNH PHÁT

Mã số thuế: 0316215594

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 24/03/2020

Người đại diện: Nguyễn Văn Hiền

Địa chỉ: B13E/10 Tổ 20- Ấp 2B- Xã Vĩnh Lộc B- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh