Top 28302 công ty, doanh nghiệp tại Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SONG BẢO HÂN

Mã số thuế: 0315782505

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/07/2019

Người đại diện: Lê Thị Thanh Thúy

Địa chỉ: 155 Trần Quang Cơ- Phường Phú Thạnh- Quận Tân Phú- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DOPE MEDIA

Mã số thuế: 0315784460

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 10/07/2019

Người đại diện: Trần Nguyễn Quỳnh Như

Địa chỉ: 33 Khuông Việt- Phường Phú Trung- Quận Tân Phú- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN KHAI SÁNG

Mã số thuế: 0315778509

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 09/07/2019

Người đại diện: Huỳnh Thị Ái Hường

Địa chỉ: 184/15 Lê Thúc Hoạch- Phường Tân Quý- Quận Tân Phú- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN KHAI SÁNG

Mã số thuế: 0315778509

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 09/07/2019

Người đại diện: Huỳnh Thị Ái Hường

Địa chỉ: 184/15 Lê Thúc Hoạch- Phường Tân Quý- Quận Tân Phú- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ TTD

Mã số thuế: 0315782632

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 09/07/2019

Người đại diện: Huỳnh Văn Diễn

Địa chỉ: 198/46 Thoại Ngọc Hầu- Phường Phú Thạnh- Quận Tân Phú- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC AN NHIÊN

Mã số thuế: 0315780184

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 08/07/2019

Người đại diện: Vũ Thị Kim Chi

Địa chỉ: H12 Đường Trịnh Đình Trọng- Phường Hoà Thạnh- Quận Tân Phú- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HAPPY ZONE

Mã số thuế: 0315773885

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 07/07/2019

Người đại diện: Nguyễn Viết Vượng

Địa chỉ: 67/8/9 Nguyễn Văn Yến- Phường Tân Thới Hoà- Quận Tân Phú- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EZY

Mã số thuế: 0315769222

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 02/07/2019

Người đại diện: Phan Quang Nhựt

Địa chỉ: 710/70 Lũy Bán Bích- Phường Tân Thành- Quận Tân Phú- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HARI BEAUTY

Mã số thuế: 0315762812

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 01/07/2019

Người đại diện: Trần Thị Hồng Thu

Địa chỉ: 38/9/1 Nguyễn Sơn- Phường Phú Thọ Hoà- Quận Tân Phú- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TRIỆU LUÂN

Mã số thuế: 0315758044

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 24/06/2019

Người đại diện: Nguyễn Triệu Băng

Địa chỉ: 47E Nghiêm Toản- Phường Hoà Thạnh- Quận Tân Phú- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH CHẾ BẢN BẢN VIỆT

Mã số thuế: 0315753448

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 23/06/2019

Người đại diện: Nguyễn Chu Tử

Địa chỉ: 230 Lê Lâm- Phường Phú Thạnh- Quận Tân Phú- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC THỊNH

Mã số thuế: 0315749811

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 21/06/2019

Người đại diện: Trần Hồng Nhi

Địa chỉ: Số 26 Đường Võ Công Tồn- Phường Tân Quý- Quận Tân Phú- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH YUEXING VN

Mã số thuế: 0315739524

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 21/06/2019

Người đại diện: Lương Bửu Quyên

Địa chỉ: 152/17/6 Lý Thánh Tông- Phường Hiệp Tân- Quận Tân Phú- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC THỊNH

Mã số thuế: 0315749811

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 21/06/2019

Người đại diện: Trần Hồng Nhi

Địa chỉ: Số 26 Đường Võ Công Tồn- Phường Tân Quý- Quận Tân Phú- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH YUEXING VN

Mã số thuế: 0315739524

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 21/06/2019

Người đại diện: Lương Bửu Quyên

Địa chỉ: 152/17/6 Lý Thánh Tông- Phường Hiệp Tân- Quận Tân Phú- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC THỊNH

Mã số thuế: 0315749811

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 21/06/2019

Người đại diện: Trần Hồng Nhi

Địa chỉ: Số 26 Đường Võ Công Tồn- Phường Tân Quý- Quận Tân Phú- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH YUEXING VN

Mã số thuế: 0315739524

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 21/06/2019

Người đại diện: Lương Bửu Quyên

Địa chỉ: 152/17/6 Lý Thánh Tông- Phường Hiệp Tân- Quận Tân Phú- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC THỊNH

Mã số thuế: 0315749811

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 21/06/2019

Người đại diện: Trần Hồng Nhi

Địa chỉ: Số 26 Đường Võ Công Tồn- Phường Tân Quý- Quận Tân Phú- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC THỊNH

Mã số thuế: 0315749811

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 21/06/2019

Người đại diện: Trần Hồng Nhi

Địa chỉ: Số 26 Đường Võ Công Tồn- Phường Tân Quý- Quận Tân Phú- Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH YUEXING VN

Mã số thuế: 0315739524

Điện thoại: Đang cập nhật

Ngày thành lập: 21/06/2019

Người đại diện: Lương Bửu Quyên

Địa chỉ: 152/17/6 Lý Thánh Tông- Phường Hiệp Tân- Quận Tân Phú- Thành phố Hồ Chí Minh